Greek Souvlaki Restaurant

- 012 984 938
- 96 Street 454, Phnom Penh 12000, Cambodia
- https://greek-souvlaki-restaurant.business.site/