Taco Supreme 
  $1.50*
  Taco Supreme
  Enchirito 
  $3.50*
  Enchirito
  Soft Taco Supreme 
  $1.50*
  Soft Taco Supreme
  Meximelt 
  $1.75*
  Meximelt
  Cheese Quesadilla 
  $2.50*
  Cheese Quesadilla
  Burrito Supreme 
  $3.75*
  Burrito Supreme
  Crunchwrap Supreme 
  $3.75*
  Crunchwrap Supreme
  Mexican Pizza 
  $3.50*
  Mexican Pizza
  Nachos Supreme 
  $3.75*
  Nachos Supreme
  Double Decker Taco Supreme 
  $2.00*
  Double Decker Taco Supreme

  Categories


   Foods