Home salmon

  Title Price
  Salmon Sashimi
  Salmon Sashimi 
  #1 Menu
  $8.50*
  Nishin Sashimi
  Nishin Sashimi 
  #2 Menu
  $10.00
  Salmon x Nishin
  Salmon X Nishin 
  #3 Menu
  $9.00
  Spicy salmon
  Spicy Salmon 
  #4 Menu
  $8.00
  Spicy salmon Fat Size
  Spicy Salmon Fat Size 
  #5 Menu
  $26.00
  Toro
  Toro 
  #6 Menu
  $10.00
  Set 3 mix
  Set 3 Mix 
  #7 Menu
  $14.00
  Hokkeh Gaiyo
  Hokkeh Gaiyo 
  #7 Menu
  $15.00
  Hokkigai
  Hokkigai 
  #8 Menu
  $8.00
  Tako
  Tako 
  #9 Menu
  $7.00
  Rose salmon
  Rose Salmon 
  #10 Menu
  $36.00
  Rose Salmon x Tako
  Rose Salmon X Tako 
  #11 Menu
  $36.00
  Volcano Sashimi
  Volcano Sashimi 
  #12 Menu
  $36.00
  Wakame Seaweed
  Wakame Seaweed 
  #13 Menu
  $1.50*
  Salmon roe
  Salmon roe 
  #14 Menu
  $9.00*

  ADD EXTRA

  Fried Garlic
  Fried Garlic 
  #1 Add Extra
  $1.50*
  Soy sauce
  Soy Sauce 
  #2 Add Extra
  $1.00
  Koh kong sauce
  Koh Kong Sauce 
  #3 Add Extra
  $1.00
  Wasabi
  Wasabi 
  #4 Add Extra
  $1.00
  Vegetable
  Vegetable 
  #5 Add Extra
  $1.20

  Categories


   Menu  Add Extra