Bento Ichi

Title Price

BENTO ICHI MENU

Higawari
Higawari 
#1 Bento Ichi Menu
$4.50
Saba Shio
Saba Shio 
#2 Bento Ichi Menu
$5.25
Higawari Nori
Higawari Nori 
#3 Bento Ichi Menu
$5.00
Aji Fry
Aji Fry 
#4 Bento Ichi Menu
$5.50
Chicken Cutlet
Chicken Cutlet 
#5 Bento Ichi Menu
$5.50
Chicken Cutlet
Chicken Cutlet 
#5 Bento Ichi Menu
$5.50
Syouga Yaki
Syouga Yaki 
#6 Bento Ichi Menu
$5.00
Karaage
Karaage 
#7 Bento Ichi Menu
$5.50
Teriyaki Tori
Teriyaki Tori 
#8 Bento Ichi Menu
$5.50
Chicken Rice
Chicken Rice 
#9 Bento Ichi Menu
$3.00
Special
Special 
#10 Bento Ichi Menu
$3.50
Pork Rice
Pork Rice 
#10 Bento Ichi Menu
$3.00
Japanese Curry
Japanese Curry 
#11 Bento Ichi Menu
$5.00
Kara age Curry
Kara Age Curry 
#12 Bento Ichi Menu
$6.50
Chicken Cutlet Curry
Chicken Cutlet Curry 
#13 Bento Ichi Menu
$6.50
GyuKalbi Don
Gyukalbi Don 
#14 Bento Ichi Menu
$5.50
Butabara Don
Butabara Don 
#15 Bento Ichi Menu
$5.00
Oyako Don
Oyako Don 
#16 Bento Ichi Menu
$4.50
Gyu Don
Gyu Don 
#17 Bento Ichi Menu
$5.00
Katu Don
Katu Don 
#20 Bento Ichi Menu
$5.00
Zaru Soba With Tempura
Zaru Soba With Tempura 
#21 Bento Ichi Menu
$4.20
Pork Pate
Pork Pate 
#23 Bento Ichi Menu
$3.00
Chicken Katsu
Chicken Katsu 
#24 Bento Ichi Menu
$3.00
Menchi Cutlet
Menchi Cutlet 
#25 Bento Ichi Menu
$3.00
Miso Soup
Miso Soup 
#26 Bento Ichi Menu
$0.75
Kasane Katsu
Kasane Katsu 
#27 Bento Ichi Menu
$6.00
Aji Fry
Aji Fry 
#29 Bento Ichi Menu
$3.00
Saba Shio
Saba Shio 
#30 Bento Ichi Menu
$3.00
Shiromi
Shiromi 
#31 Bento Ichi Menu
$3.00
Menchi Cutlet
Menchi Cutlet 
#32 Bento Ichi Menu
$3.00
Kara age
Kara Age 
#33 Bento Ichi Menu
$3.00
Teriyaki Chicken
Teriyaki Chicken 
#34 Bento Ichi Menu
$3.00
Takikomi
Takikomi 
#35 Bento Ichi Menu
$3.00
Salad
Salad 
#36 Bento Ichi Menu
$0.75
Garlics Shrimp
Garlics Shrimp 
#37 Bento Ichi Menu
$6.00
Natto
Natto 
#38 Bento Ichi Menu
$1.00
Chicken Cutlet
Chicken Cutlet 
#39 Bento Ichi Menu
$3.00
Spicy Yaki
Spicy Yaki 
#40 Bento Ichi Menu
$4.20
Zaru Udon With Tempura
Zaru Udon With Tempura 
#41 Bento Ichi Menu
$4.20
Okaka  Rice
Okaka Rice 
#42 Bento Ichi Menu
$1.00
Salmon Rice
Salmon Rice 
#43 Bento Ichi Menu
$1.20
Yaki Udon
Yaki Udon 
#44 Bento Ichi Menu
$4.20
Teriyaki  Chicken
Teriyaki Chicken 
#45 Bento Ichi Menu
$3.00
Buta Kimuchi Don
Buta Kimuchi Don 
#47 Bento Ichi Menu
$5.00
Japanese Koroke
Japanese Koroke 
#48 Bento Ichi Menu
$5.00
Chang Rice to Takikomi
Chang Rice To Takikomi 
#50 Bento Ichi Menu
$1.20
Rice  100g
Rice 100g 
#51 Bento Ichi Menu
$0.50
Tonkatsu
Tonkatsu 
#53 Bento Ichi Menu
$5.25
FireoFish
Fireofish 
#54 Bento Ichi Menu
$3.50
Koroke
Koroke 
#55 Bento Ichi Menu
$3.00
Egg Omalet
Egg Omalet 
#64 Bento Ichi Menu
$3.00
Egg Fry
Egg Fry 
#65 Bento Ichi Menu
$0.75
Salad Udon
Salad Udon 
#65 Bento Ichi Menu
$5.50
Menchi Bento
Menchi Bento 
#70 Bento Ichi Menu
$5.00
Syake (salmon  yaki  )
Syake (salmon Yaki ) 
#71 Bento Ichi Menu
$6.50

Categories


 Bento Ichi Menu