Bento Ichi

  Title Price

  BENTO ICHI MENU

  Higawari
  Higawari 
  #1 Bento Ichi Menu
  $4.50
  Saba Shio
  Saba Shio 
  #2 Bento Ichi Menu
  $5.25
  Higawari Nori
  Higawari Nori 
  #3 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Aji Fry
  Aji Fry 
  #4 Bento Ichi Menu
  $5.50
  Chicken Cutlet
  Chicken Cutlet 
  #5 Bento Ichi Menu
  $5.50
  Chicken Cutlet
  Chicken Cutlet 
  #5 Bento Ichi Menu
  $5.50
  Syouga Yaki
  Syouga Yaki 
  #6 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Karaage
  Karaage 
  #7 Bento Ichi Menu
  $5.50
  Teriyaki Tori
  Teriyaki Tori 
  #8 Bento Ichi Menu
  $5.50
  Chicken Rice
  Chicken Rice 
  #9 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Special
  Special 
  #10 Bento Ichi Menu
  $3.50
  Pork Rice
  Pork Rice 
  #10 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Japanese Curry
  Japanese Curry 
  #11 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Kara age Curry
  Kara Age Curry 
  #12 Bento Ichi Menu
  $6.50
  Chicken Cutlet Curry
  Chicken Cutlet Curry 
  #13 Bento Ichi Menu
  $6.50
  GyuKalbi Don
  Gyukalbi Don 
  #14 Bento Ichi Menu
  $5.50
  Butabara Don
  Butabara Don 
  #15 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Oyako Don
  Oyako Don 
  #16 Bento Ichi Menu
  $4.50
  Gyu Don
  Gyu Don 
  #17 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Katu Don
  Katu Don 
  #20 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Zaru Soba With Tempura
  Zaru Soba With Tempura 
  #21 Bento Ichi Menu
  $4.20
  Pork Pate
  Pork Pate 
  #23 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Chicken Katsu
  Chicken Katsu 
  #24 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Menchi Cutlet
  Menchi Cutlet 
  #25 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Miso Soup
  Miso Soup 
  #26 Bento Ichi Menu
  $0.75
  Kasane Katsu
  Kasane Katsu 
  #27 Bento Ichi Menu
  $6.00
  Aji Fry
  Aji Fry 
  #29 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Saba Shio
  Saba Shio 
  #30 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Shiromi
  Shiromi 
  #31 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Menchi Cutlet
  Menchi Cutlet 
  #32 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Kara age
  Kara Age 
  #33 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Teriyaki Chicken
  Teriyaki Chicken 
  #34 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Takikomi
  Takikomi 
  #35 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Salad
  Salad 
  #36 Bento Ichi Menu
  $0.75
  Garlics Shrimp
  Garlics Shrimp 
  #37 Bento Ichi Menu
  $6.00
  Natto
  Natto 
  #38 Bento Ichi Menu
  $1.00
  Chicken Cutlet
  Chicken Cutlet 
  #39 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Spicy Yaki
  Spicy Yaki 
  #40 Bento Ichi Menu
  $4.20
  Zaru Udon With Tempura
  Zaru Udon With Tempura 
  #41 Bento Ichi Menu
  $4.20
  Okaka Rice
  Okaka Rice 
  #42 Bento Ichi Menu
  $1.00
  Salmon Rice
  Salmon Rice 
  #43 Bento Ichi Menu
  $1.20
  Yaki Udon
  Yaki Udon 
  #44 Bento Ichi Menu
  $4.20
  Teriyaki Chicken
  Teriyaki Chicken 
  #45 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Buta Kimuchi Don
  Buta Kimuchi Don 
  #47 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Japanese Koroke
  Japanese Koroke 
  #48 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Chang Rice to Takikomi
  Chang Rice To Takikomi 
  #50 Bento Ichi Menu
  $1.20
  Rice 100g
  Rice 100g 
  #51 Bento Ichi Menu
  $0.50
  Tonkatsu
  Tonkatsu 
  #53 Bento Ichi Menu
  $5.25
  FireoFish
  Fireofish 
  #54 Bento Ichi Menu
  $3.50
  Koroke
  Koroke 
  #55 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Egg Omalet
  Egg Omalet 
  #64 Bento Ichi Menu
  $3.00
  Egg Fry
  Egg Fry 
  #65 Bento Ichi Menu
  $0.75
  Salad Udon
  Salad Udon 
  #65 Bento Ichi Menu
  $5.50
  Menchi Bento
  Menchi Bento 
  #70 Bento Ichi Menu
  $5.00
  Syake (salmon yaki )
  Syake (salmon Yaki ) 
  #71 Bento Ichi Menu
  $6.50

  Categories


   Bento Ichi Menu